สมัครสอบ ก.พ. ประจําปี 2566 วัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สมัครสอบ ก.พ. ประจําปี 2566 วัดความรู้ความสามารถทั่วไป

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา(บรรจุทั่วประเทศ)

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 6 - 26 มิถุนายน 2566

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 18 อัตรา

ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2566

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา

ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2566

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 38 อัตรา (อัตราว่างทั่วประเทศ)

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 256

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุหลายจังหวัด)

ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 2-23 มิถุนายน 2566