สอบ ก.พ.2566 เช็กวิธีอัปโหลดรูปถ่าย พร้อมวิธีสมัครแบบละเอียด

สอบ ก.พ.2566 เช็กวิธีอัปโหลดรูปถ่าย-ขั้นตอนการสมัคร แบบละเอียด รวมทั้ง วันสอบ ที่นั่ง และสถานที่สอบ ก่อนพลาด

อุปมา อุปไมย

อุปมา อุปไมย

แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจกับบทความ

แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจกับบทความ

เงื่อนไขทางภาษา

เงื่อนไขทางภาษา

ข้อสอบอุปมา-อุปไมย

ข้อสอบอุปมา-อุปไมย

ตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์

เงื่อนไขภาษา

เงื่อนไขภาษา

เงื่อนไขทางภาษา

เงื่อนไขทางภาษา

คําราชาศัพท์

คําราชาศัพท์

ข้อสอบสํานวน สุภาษิต คําพังเพย

ข้อสอบสํานวน สุภาษิต คําพังเพย