เปิดสมัครสอบ ก.พ 66 แล้ว เช็กเงื่อนไข คุณสมบัติผู้สมัคร

โดยสำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2566 ทั่งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.…