สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exame) และ กรอกข้อมูลล่วงหน้า (Paper & Pencil)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exame) ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มกราคม 2567

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. รูปแบบ e-Exam ประจำปี 2567

สมัครสอบ ก.พ. 67 มาแล้ว เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2567 ในรูปแบบ e-Exam ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่ง สำนักงาน…