Update ล่าสุด! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่

“ตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ ที่ปรับหลักสูตรใหม่” ตาม Link นี้