สอบ ก.พ.2566 เช็กวิธีอัปโหลดรูปถ่าย พร้อมวิธีสมัครแบบละเอียด

สอบ ก.พ.2566 เช็กวิธีอัปโหลดรูปถ่าย-ขั้นตอนการสมัคร แบบละเอียด รวมทั้ง วันสอบ ที่นั่ง และสถานที่สอบ ก่อนพลาด

หลังจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครสอบ “สอบ ก.พ.2566” ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pecil เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เริ่มวันที่ 30 มกราคม -17 กุมภาพันธ์ 2566 ล่าสุด เหลืออีกเพียง 2 วัน จะหมดเขตรับสมัครสอบแล้ว

คมชัดลึกออนไลน์ ได้รวบรวม วิธีการสมัครสอบ ก.พ.2566 รวมทั้ง รายละเอียด เงื่อนไข และ เงื่อนเวลา ตั้งแต่สมัคร ไปจนถึงวันสอบ แบบละเอียด เข้าใจง่าย ๆ มาไว้ให้แล้ว

สอบ ก.พ.
สอบ ก.พ.2566

เงื่อนไขการสมัครสอบ ก.พ.2566

 1. การสมัครสอบภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบแบบ Paper & Pencil หรือ แบบ e-Exam ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 2. การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (ยืนยันที่นั่งสอบ) เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 3. กรณีไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ตามแบบฟอร์มการชำระเงิน ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 4. ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว โปรดรอให้ระบบตรวจสอบข้อมูล 1 วัน จึงจะสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้

วิธีการสมัครสอบ ก.พ.2566 แบบ e-Exam

(วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท)

 1. เข้าเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่ 
 2. เลือกหัวข้อย่อย “การสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam”
 3. เลือกรอบสอบ สถานที่สอบ และกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบ เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
 4. กรณีที่นั่งสอบในรอบสอบที่ต้องการเต็มแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ หากไม่สามารถเลือกรอบสอบใด ๆ ได้เนื่องจากที่นั่งสอบเต็มทุกรอบสอบแล้ว ผู้สนใจสมัครสอบอาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้อีก เมื่อมีผู้ไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด
 5. กรอกข้อมูลการชำระเงินสมัครสอบ โดยสามารถปรินต์ไปชำระธนาคารต่าง ๆ หรือ print คิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง” ก็ได้
 6. หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วัน ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปตรวจสอบใน เว็บไซต์ แล้วอัพโหลดรูปถ่ายของผู้สมัคร (รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1*1.5 นิ้ว ขนาดไฟล์ 40-100 KB ประเภทไฟล์.JPG)
 7. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วนำไปสอบ ก.พ.
ขั้นตอนสมัครสอบ ก.พ.2566

การสมัครสอบแบบ Paper & Pencil (ทุกระดับวุฒิการศึกษา)

 1. เข้าเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่ 
 2. เลือกหัวข้อย่อย “การสมัครสอบ ก.พ. แบบ Paper & Pencil”
 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด
 4. กรอกข้อมูลการชำระเงินสมัครสอบ โดยสามารถปรินต์ไปชำระธนาคารต่าง ๆ หรือ print คิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง”ก็ได้
 5. หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วัน ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปตรวจสอบใน เว็บไซต์ แล้วอัพโหลดรูปถ่ายของผู้สมัคร (รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1*1.5 นิ้ว ขนาดไฟล์ 40-100 KB ประเภทไฟล์.JPG)
 6. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วนำไปสอบ ก.พ.2566
สมัครสอบ ก.พ.2566

กำหนดการสอบ ก.พ.2566

1. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ป.ตรี และ ป.โท

 • 6-28 มกราคม 2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้า
 • 30 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครสอบ (สมัครสอบได้ครั้งเดียว และเลือกสมัครสอบได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น)
 • 30 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบ
 • รอบสอบที่ 1-7 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2566 , รอบสอบที่ 8-14 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2566 , รอบสอบที่ 15-21 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 24 พฤษภาคม 2566 อัปโหลดรูปถ่าย (หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้)
 • 10 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ รวมถึง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 • 14 มีนาคม 2566 จนถึงวันสอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • รอบสอบที่ 1-7 วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 , รอบสอบที่ 8-14 วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 , รอบสอบที่ 15-21 วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2566 วันสอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบสอบที่ 1-7 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 , รอบสอบที่ 8-14 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 , รอบสอบที่ 15-21 ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ รอบสอบที่ 1-7 ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 , รอบสอบที่ 8-14 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 , รอบสอบที่ 15-21 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566

2. แบบกระดาษ (Paper & Pencil) ทุกระดับวุฒิ

 • 6-28 มกราคม 2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้า
 • 30 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครสอบ (สมัครสอบได้ครั้งเดียว และเลือกสมัครสอบได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น)
 • 30 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบ
 • 20 กุมภาพันธ์ – 28 มิถุนายน 2566 อัปโหลดรูปถ่าย (หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้)
 • 10 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
 • 14 มิถุนายน 2566 ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • 2 กรกฎาคม 2566 วันสอบ 
 • 13 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
 • 22 กันยายน 2566 พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ

ข้อกำหนดรูปถ่ายเพื่อการสมัครสอบ ก.พ.2566 

 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • ไม่สวมหมวก
 • ไม่สวมแว่นดำ
 • พื้นหลังไม่มีลววดลาย
 • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
 • ขนาดไฟล์ 40-100 kb (ประเภท JPG เท่านั้น) 

ทั้งนี้ รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดควยามรู้ความสมารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. และไม่สามารถแก้ไขได้

กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลดรูปจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

เช็กรายชื่อศูนย์สอบ คลิกที่นี่

เช็กช่องทางชำระเงินและสถานะ คลิกที่นี่

สมัครสอบ ก.พ.2566

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *