กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 17 กรกฏาคม 2566

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566 กรมศุลกากร

แนวข้อสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบข้าราชการ (คลิกเลยที่นี่)

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 อัตรา (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและปัญชี
จำนวน 1 อัตรา (กองบริหารการคลัง)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้ประสงค์จะสมัตรต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา (สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มตรวจสอบภายใน)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

4. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
อัตราว่าง 18 อัตรา ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการกรม
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กองแผนงานและสารสนเทศ
4. สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชึ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
5. กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
6. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
7. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
8. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
9. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 (ขอนแก่น)
10. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 (กรุงเทพมหานคร)
11. สถาบันฟัฒนาฝีมือแรงงาน 19 (เชียงใหม่)
12. สถาบันฟัฒนาฝีมือแรงงาน 21 (ภูเก็ต)
13. สถาบันฟัฒนาฝีมือแรงงาน 27 (สมุทรสาคร)
14. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 (ฉะเชิงเทรา)
15. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 (ปราจีนบุรี)
16. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 (จันทบุรี)
17. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 (ตราด)
18. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 (เพชรบุรี)
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ บัญชี เลขานุการ ธุรกิจบริการ การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจท่องเทียวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://dsd.thaijobjob.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *