สำนักงาน กพ ตรวจสอบ รายชื่อ สถานที่ สอบ ก.พ. 2566

สำนักงาน กพ

สำนักงาน กพ แจ้งกำหนดการสอบเพื่อ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (สอบภาค ก) หรือ สมัครสอบ ก.พ. 66 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และ แบบกระดาษ (Paper & Pencil) อ่านเพิ่มเติม >> กำหนดการสอบ ภาค ก สอบ ก.พ. 2566 โดยได้ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ดังนี้

1. ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

2. ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

3. ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

**กำหนดการอัปเดต**

สำนักงาน กพ

**วิธีอัปโหลดรูปถ่าย**

สำนักงาน กพ

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *