สอบ ก.พ.2566 ประกาศผลรอบ Paper & Pencil เช็กผลสอบได้ที่นี่!

สอบ ก.พ.2566 ประกาศผลสอบรอบ Paper & Pencil แล้ว เช็กรายชื่อผู้สอบผ่านและกำหนดการต่างๆได้ที่นี่

สอบ ก.พ.2566 ภายหลังจาก สำนักงานก.พ. ได้มีการเปิดรับสมัครการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) โดยได้ปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบ Paper & Pencil

สอบ ก.พ.2566

-ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้ที่ https://job3.ocsc.go.th

-สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน สำหรับรอบ Paper & Pencil ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th https://job.ocsc.go.th และ Mobile App “JOB OCSC” หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”

ผู้สมัครสอบ Paper & Pencil สามารถค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านได้ ดังนี้

1.เลือกเมนูค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน
2.พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
3.กรอกตัวเลขที่แสดง
4.กดปุ่มค้นหา คลิก รับทราบ

สอบ ก.พ.2566

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

ศูนย์สอบ 02 พระนครศรีอยุธยา

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่ 

ศูนย์สอบ 03 ราชบุรี

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่ 
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

 ศูนย์สอบ 04 ชลบุรี

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่ 

ศูนย์สอบ 05 เชียงใหม่

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่ 

ศูนย์สอบ 06 พิษณุโลก

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

ศูนย์สอบ 07 นครราชสีมา

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

ศูนย์สอบ 08 อุบลราชธานี

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่ 

ศูนย์สอบ 09 ขอนแก่น

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

ศูนย์สอบ 10 สุราษฎร์ธานี

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

ศูนย์สอบ 11 สงขลา

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

ที่มา สำนักงาน ก.พ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *