งานราชการ เปิดสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการหลายอัตรา ปี 2567 เช็กได้ที่นี่

งานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 230 อัตรา ผ่านทางออนไลน์ถึงวันที่ 12 ม.ค. 2567

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 12 ม.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานราชการ

โดยจะต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครของแต่ละตำแหน่ง อีกทั้งยังสามารถนำผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

กรณีผู้สมัครสอบที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถสมัครและเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้

ผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) จะนำหลักฐานว่า เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ส่งให้กรมส่งเส การปกครองท้องถิ่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

 • ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • จำนวน 45 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

 • ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 10 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 10 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

 • ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,500 บาท
 • จำนวน 70 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวส. และ อนุปริญญา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 60 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวส. และ อนุปริญญา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 35 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวส. และ อนุปริญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *