วิธีสมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam เริ่ม 10 ม.ค. 67

วิธีสมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam สำหรับปริญญาตรี และปริญญาโท เริ่ม 10 ม.ค. 67 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปี 2567 เริ่มรับสมัครวันที่ 10 ม.ค. 67 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 30 ม.ค. 67 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครบครบจำนวน 161,440 ที่นั่ง และจะเริ่มสอบรอบแรกในปลายเดือน มี.ค. 67

วิธีสมัครสอบ ก.พ. 2567

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการสมัครสอบ อัปโหลดรูป พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

วิธีสมัครสอบ ก.พ. 2567

1. เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567”

วิธีสมัครสอบ ก.พ. 2567

2. เลือกหัวข้อย่อย “สมัครสอบ”

วิธีสมัครสอบ ก.พ. 2567

3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เลือกรอบสอบ และศูนย์สอบที่ต้องการ เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

ผู้สมัครสอบอัปโหลดรูปถ่ายของตนเอง ที่เป็นรู้หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40 KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

หากอัปโหลดรูปถ่ายไม่ได้ ก็ไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ และไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้

ระบบจะแสดง QR Code ให้ผู้สมัครสอบสามารถสแกนชำระเงินผ่านแอปฯ “Krungthai Next” หรือ “เป๋าตัง” ได้ทันที หรือสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงบนกระดาษขนาด A4 เพื่อชำระเงินในภายหลัง หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ไว้ได้ กรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน สามารถเข้าไปค้นหาในระบบรับสมัครสอบ และพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 330 บาท ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบ ถ้าไม่จ่ายใบสมัครสอบ ก.พ. จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ช่องทางการชำระเงินมี 4 ช่องทาง

 • ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “ระบุรหัสบริษัท/Biller ID” แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น “92318” และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐาน
 • ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “Krungthai Next”
 • ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

 1. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว 1 วัน ให้ตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 2. เลือกหัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567”
 3. เลือกหัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”
 4. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสถานะ

หากผู้สมัครสอบที่สามารถสมัครสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนรูปถ่าย สามารถยื่นคำร้องได้เพียง 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทางระบบรับสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์บัตรประจำตัว

 1. เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 2. เลือกหัวข้อ สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567
 3. เลือกหัวข้อ ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 4. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบพร้อมลงลายมือชื่อ ก่อนนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ผู้สมัครสอบเข้าสอบ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *