สอบ ก.พ. 67 เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. รอบเพิ่มเติม เริ่ม 27 เม.ย. นี้

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 67 Paper & Pencil รอบเพิ่มเติม เฉพาะผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ สมัครได้ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สำนักงาน ก.พ. ประกาศเปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. รอบ Paper & Pencil ประจำปี 2567 เพิ่มเติม เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ จะสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2567 เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เท่านั้น

โดยผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ แล้ว สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2567

สามารถดูแผนดำเนินการสอบ และขั้นตอนการสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ได้ตามภาพด้านล่างนี้

สอบ ก.พ.
แผนดำเนินการสอบ ก.พ. ภาค ก. (Paper & Pencil) รอบเพิ่มเติม

แผนดำเนินการสอบ ก.พ. ภาค ก. (Paper & Pencil) รอบเพิ่มเติม

  • 27 เม.ย.-1 พ.ค. 67 กรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครสอบ/อัปโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดการวันที่ยืนยันการสมัคร
  • 2-9 พ.ค. 67 เปลี่ยนรูปถ่ายเฉพาะผู้ที่อัปโหลดรูปผิดพลาด อนุญาตเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • 9 พ.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
  • 2 ส.ค. 67 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • 25 ส.ค. 67 สอบข้อเขียน
  • 7 พ.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • 14 พ.ย. 67 ดูผลคะแนนสอบ
  • 21 พ.ย. 67 พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครสอบ ก.พ. 67 ภาค ก. รอบ Paper & Pencil เพิ่มเติม สามารถสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศสำนักงาน ก.พ.