สอบ ก.พ. ภาค ก อยากเป็นข้าราชการต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

สอบ ก.พ. สำหรับหลาย ๆ คนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ สิ่งที่เป็นด่านทดสอบแรกก็คงจะหนีไม่พ้นการสอบ ก.พ. ภาค ก. ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เมื่อสอบ ก.พ. ภาค ก ผ่านแล้วจึงจะสามารถนำหนังสือรับรองการสอบผ่านไปใช้ยืนยันกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งงานต่อไปนั่นเอง

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 28 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 28 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 59 อัตรา รับสมัคร 22 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 59 อัตรา รับสมัคร 22 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 63 อัตรา รับสมัคร 14 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 63 อัตรา รับสมัคร 14 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 19 อัตรา รับสมัคร 16 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 19 อัตรา รับสมัคร 16 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครคัเลือกบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

บีทีเอส รับสมัครเจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง-ชมพู จำนวนมาก รับสมัครด้วยตนเอง

บีทีเอส รับสมัครเจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง-ชมพู จำนวนมาก รับสมัครด้วยตนเอง

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 16 อัตรา รับสมัคร 19 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 16 อัตรา รับสมัคร 19 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. 8 อัตรา รับสมัคร 15 – 23 มิถุนายน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. 8 อัตรา รับสมัคร 15 – 23 มิถุนายน

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 69 อัตรา รับสมัคร 19 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 69 อัตรา รับสมัคร 19 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม