เช็กเงื่อนไข ! สอบ ก.พ. 2567 เปิดสมัครสอบภาค ก. แบบ e-Exam

เช็กเงื่อนไข วนมาอีกปีแล้วสำหรับ การสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 หรือ การสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งการสอบ ก.พ. จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การสอบ…

“สอบ ก.พ. 2566” เช็กเงื่อนไขอัปโหลดรูปถ่าย 20 ก.พ.-28 มิ.ย. นี้

“สอบ ก.พ. 2566” เปิดให้อัปโหลดรูปถ่ายวันนี้วันแรก ไปจนถึง 28 มิ.ย. 66 เช็กเงื่อนไขและขนาดไฟล์รูปที่นี่ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้